Teeltregister

Teeltregister
Datum van inschrijving Gewas (soort) Oppervlakte (ha) Localisatie perceel (gemeente)
 2010  maïs  1  Wetteren
 2011  (geen)  -  -
 2012  (geen)  -  -
 2013  (geen)  -  -