Vademecum

In onderstaand vademecum vindt u alle gedetailleerde informatie over co-existentie en ggo’s op een overzichtelijke en systematische wijze. Dit vademecum is bedoeld als leidraad voor de opleiding die wettelijk opgelegd werd voor landbouwers en loonwerkers die met de teelt van genetisch gewijzigde gewassen aan de slag willen gaan.

De inhoud van die publicatie heeft echter geen juridische waarde. Hiervoor verwijzen we expliciet naar de geldende wetteksten zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Vademecum co-existentie en ggo’s (versie 1.0, november 2011)

Ook wordt in het vademecum het Vlaamse onderzoek naar de praktische haalbaarheid van de co-existentieregels (PDF) ruim toegelicht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Eenheid Technologie en Voeding, in samenwerking met de Eenheid Plant, van het ILVO. Voor meer informatie over het werk van het ILVO inzake ggo’s, verwijzen we graag naar de ILVO-website.