Praktijkgids Gewasbescherming

Vanaf 2014 gelden enkele nieuwe regels inzake gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn die handelt over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. Met deze Praktijkgids Gewasbescherming krijgen de land- en tuinbouwers een praktische leidraad over de manier waarop aan de vereisten kan worden voldaan, en nuttige tips voor een doelmatige gewasbescherming en tegelijkertijd een minimale belasting van het leefmilieu.

Het eerste deel handelt over reglementeringen, algemene begrippen over goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een checklist IPM. Een tweede deel gaat over praktische toepassing en de implementatie per deelsector.

Download de volledige brochure 

Download de brochure IPM richtlijnen checklist februari 2021

Download de katernen per sector :

Contact

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
publicaties@lv.vlaanderen.be