Formulieren

Formulieren voor alle gewassen

Aanvraagformulier inschrijving Nationale Rassenlijst

Aanvraagformulier rassenlijst instandhoudingsras landbouwgewassen

Aanvraagformulier rassenlijst instandhoudingsras groentegewassen

Aanvraagformulier rassenlijst amateurras

Volmacht voor aanduiding van een aanvraaggemachtigde

Aanvraagformulier rasbenaming

Aanvraag voor een toelating in overeenstemming met de beschikking 2004/842 van de europese commissie tot het in de handel brengen van zaaizaad van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen is aangevraagd

Demande d’autorisation de commercialisation de semences de variétés d’espèces de grandes cultures pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national a été présentée conformément a la décision de la commission 2004/842/CE

Aanvraag voor een toelating in overeenstemming met de beschikking 2004/842 van de europese commissie tot het in de handel brengen van zaaizaad van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor groentegewassen is aangevraagd

Demande d’autorisation de commercialisation de semences de variétés d’espèces de légumes pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national a été présentée conformément a la décision de la commission 2004/842/CE

Technische vragenlijsten (formulieren B)

Specifiek per gewas

Technische vragenlijst aardappelen

Technische vragenlijst cichorei voor de industrie

Technische vragenlijst gerst

Technische vragenlijst maïs

Technische vragenlijst suikerbiet

Technische vragenlijst tarwe

 

Voor alle andere gewassen gelieve de technische vragenlijsten van het CPVO te gebruiken.

website: Technische vragenlijsten CPVO

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be