Wetgeving

Europese regelgeving:

Via volgende link kunt u de geconsolideerde Europese regelgeving (website, nieuw venster) raadplegen. In de referenties hieronder wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn. Zoek op documentnummer voor de geconsolideerde tekst.

Betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen:

 • Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen
 • Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van groentegewassen:

 • Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad
 • Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Betreffende de geschiktheid van rasbenamingen:

 • Verordening (EG) Nr.637/2009 van de Commissie van 22/07/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de geschiktheid van rasbenamingen voor landbouw- en groentegewassen

Betreffende in de handel brengen van rassen in proef:

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde nationale en Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum. In de referenties hieronder wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

(website, nieuw venster) Opzoeken Belgische en Vlaamse wetgeving.

 • Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal.
   
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 SEPTEMBER 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek.

 • Ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, B.S. 10 maart 2010

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be