Loontriage: triëren van hoevezaaizaden van granen en peulvruchten

Op deze pagina:

De Vlaamse overheid heeft een kader gecreëerd dat het triëren van hoevezaaizaden van granen en peulvruchten voor derden (loontriage) mogelijk maakt en dat alle garanties biedt aan de sector (landbouwer, kweker en mandataris). De afdeling verleent jaarlijks erkenningen aan de loontrieerders, doet regelmatig controle op de erkenningsvoorwaarden en ziet er daarenboven op toe dat deze activiteit niet leidt tot frauduleuze handel in zaaizaden.

Lijst erkende loontrieerders

Lijst van de loontrieerders erkend tot 30 juni 2019 (B.S. 20/06/2018)
De erkenning wordt verleend aan de loontrieerder voor een welbepaalde installatie en voor een termijn van ten hoogste één jaar, die begint op 1 juli van het lopende jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De erkenning kan jaarlijks vernieuwd worden. De lijst van de erkende loontrieerders wordt jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Formulieren

Deze formulieren mogen eveneens teruggestuurd worden naar het contactadres.

Mededeling

Triëren tegen loon - oogstjaar 2010
Deze mededeling is nog steeds van toepassing, maar vanaf 2013 bedraagt de retributie 165 euro per installatie (dit omwille van de indexatie van de retributies vanaf 1 juli 2012).

Wetgeving

Europese regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Europese regelgeving raadplegen.

Nationale / Vlaamse regelgeving:

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde Vlaamse regelgeving raadplegen.

Contact

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 56 - Fax 02 552 74 01
Ann Van Essche
e-mail: ann.vanessche@lv.vlaanderen.be