Zaadontleding

Voor het analyseren van zaden beschikt de Vlaamse overheid over een eigen laboratorium, namelijk het Laboratorium voor Zaadontleding. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de International Seed Testing Association (ISTA, www.seedtest.org). De accreditatie geldt voor de monstername van zaaizaden en voor volgende proeven:

  • het bepalen van vochtgehalte, zuiverheid en kiemkracht;
  • het bepalen van de andere zaden en duizendkorrelgewicht;
  • het gezondheidsonderzoek op lijnzaad en het onderzoek op omhulde zaden;
  • GGO-analyse op maïs, in samenwerking met het GGO-labo van de eenheid Technologie en Voeding van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Door de accreditatie is het laboratorium gemachtigd om Internationale Oranje ISTA-Certificaten uit te geven. Deze specifieke ontledingsbulletins geven de grootst mogelijke waarborg voor de handel in zaaizaden, omdat zij een rechtstreeks verband stellen tussen de ontledingsresultaten vermeld op het certificaat en de partijen zaad waarop de uitslagen betrekking hebben.

Naast het feit dat we het laboratorium inschakelen voor de certificering en inspectie, kunnen ook firma’s en personen stalen zaad bezorgen voor analyse. U kunt hierdoor Internationale Oranje Certificaten bekomen of nagaan of zaden aan de gestelde eisen voldoen.

Voor meer informatie over de werking van het laboratorium en hoe u erop beroep kunt doen:


Contact

Laboratorium voor Zaadontleding
Burgemeester van Gansberghelaan 109 - 9820 Merelbeke
Tel. 09 272 23 20 - Fax 09 272 23 21
Kristine Rooms
kristine.rooms@lv.vlaanderen.be