STUDIEAVOND: Bijscholing fytolicentie voor houders van rundvee en kleinvee (31/03/22)

Datum: 
31/03/2022

Organisatie

Het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met het Praktijkcentrum Kleine Herkauwers en het Praktijkcentrum Rundvee.

Woord vooraf

Sinds 2014 zijn land- en tuinbouwers verplicht om de principes van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management of IPM) toe te passen. Voor het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen is bovendien sinds november 2015 een fytolicentie vereist. Elke fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze verplichting heeft als doel de kennis over gewasbescherming te verruimen en de houders op de hoogte te brengen van nieuwe en/of verbeterde praktijken.

Waar en wanneer

  • donderdag 31 maart 2022 te Thomas More, Kleinhoefstraat 4, Geel (online: VOLZET)

  • dinsdag 5 april 2022 online via Teams webinar VOLZET

  • donderdag 7 april 2022 te 't Biezemhof, Kattewegel 2, Aalter

Telkens van 19u30 tot 23u15.

Indien u kiest voor de studieavond online te volgen, ontvangt u ten laatste één dag op voorhand de link naar de webinar.
Er wordt stipt gestart. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat uw aanwezigheid geregistreerd kan worden! Vergeet uw identiteitskaart niet (enkel nodig in Geel en Aalter)!

Programma

Deze studieavond komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie. logo Fytolicentie

  • Wijzigingen IPM-regels en pre-ecoregelingen - Marleen Delanoy (Departement Landbouw en Visserij)
     
  • Ziekten en plagen in voedergewassen (veldbonen, voedererwten, grasland, voederbieten) – Erik van Beneden (Sanac) 
     
  • EHBO (vergiftiging, persoon in nood, …) –  Veerle Maertens 

 

Inschrijving

Deelname is GRATIS, maar inschrijven is verplicht. Plaatsen zijn beperkt. Inschrijven is mogelijk tot 29 maart 2022.
 

Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor delogo fytolicentie.

Meer info

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij vindt u op: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/activiteitenagenda

 

In samenwerking met:

logo PC kleine herkauwers           logo PC rundvee                logo KVLT   
logo KULeuven   logo Thomas Morelogo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling