STUDIEDAG: Akkerbouw (Ninove)

Datum: 
08/01/2019

Organisatie

Het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, Inagro, PCA en het KBIVB.

Programma

Deze studiedag komt in aanmerking voor bijscholing fytolicentie. Vergeet uw identiteitskaart niet!

Van 9u00 tot 17u00

Programma voormiddag

9u00 : Inschrijvingen

 • Inleiding: Annie Demeyere, coördinator

Suikerbieten

 • Terugblik op het afgelopen jaar
  J-P. Vandergeten KBIVB
 • Mechanisatie : resultaten bodemverdichtingssimulatie; Smart-Farming projecten
  R. Euben, KBIVB vzw
 • Ontwikkelingsmogelijkheden “biologische suikerbieten”?
  J.P. Vandergeten
 • Korte pauze
 • Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
  • Plagen:
   • Update over neonicotinoïden en alternatieven
   • Bestrijding van virale vergelingsziektenen plagen
   • De rol van de waarschuwingsdienst
  • Ziekten :
   • Rasbestendigheid: van cruciaal belang
   • Strategiën ter bestrijding van cercospora
   • “Silver beets” : een vergeten ziekte
  • Onkruid :
   • Stand van zaken met betrekking op onkruidbestrijding
   • Beredeneerde onkruidbestrijding: gecombineerde spuit- en onkruidbestrijdingstechnieken

     B. Manderyck, F. Vancutsem, R. Euben, L. Vanderwaeren, K. Antoons, A. Wauters

 • Vraagstelling + besluit

12u30 Middagpauze

Programa namiddag

13u30 Inschrijving

Aardappelen

 • Nitraatresidu 2018 – Effect van bladvoedingen op de opbrengst en nitraatresidu bij aardappelen
  J. Bries - Bodemkundige Dienst van België
 • Seizoen 2018 : droogte, doorwas, bewaarproblemen,…
  I. Eeckhout, PCA
 • Korte pauze
 • Alternatieven voor diquat en bewaring zonder CIPC
  K. Demeulemeester, Inagro
 • Ervaringen met driftreducerende doppen
  E. Pauwelyn, Inagro
 • Vraagstelling + besluit

Locatie

FEESTZALEN DE VOS, Brakelsesteenweg 304, 9406 Ninove

Inschrijving

Inschrijving zowel voor deelname (voor- en/of namiddag : 2,00 euro) als eventueel voor middagmaal (16,00 euro) vanaf nu via de volgende link : Inschrijving studiedag akkerbouw Ninove  of tussen 03/01/2019 en 07/01/2019 via het telefoonnummer 016/66 61 25 (Christiaens Lydia, met duidelijke vermelding of u middagmaal wenst of niet)

Meer info

Annie Demeyere, Departement Landbouw en Visserij
Annie.Demeyere@lv.vlaanderen.be