STUDIENAMIDDAG: Dierenwelzijn in de veehouderij (ILVO)

Datum: 
13/12/2018

Studiedag ‘DIERENWELZIJN IN DE VEEHOUDERIJ - Wetenschappelijk kader, maatschappelijke verwachtingen en wetgeving’ op 13/12/2018 in Melle die georganiseerd wordt door Ie-net Expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer met medewerking van het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek. 

Meer informatie en inschrijven (verplicht): Dierenwelzijn in de veehouderij.