Adviesdiensten

Het Departement Landbouw en Visserij heeft op 8 november 2018 een nieuwe overheidsopdracht gepubliceerd voor adviesverlening in het kader van KRATOS 3 (zie: https://enot.publicprocurement.be/). Via deze nieuwe overheidsopdracht werden adviesdiensten geselecteerd die advies mogen verlenen tot 31/12/2020.