Adviesdiensten

Het Departement Landbouw en Visserij heeft op 8 november 2018 een nieuwe overheidsopdracht gepubliceerd voor adviesverlening in het kader van KRATOS 3 (zie: https://enot.publicprocurement.be/). Via deze nieuwe overheidsopdracht zullen adviesdiensten worden geselecteerd die na afloop van KRATOS 2 advies mogen verlenen tot 31/12/2020.

Indien u als adviesdienst interesse hebt in informatie die de aanbestedende overheid mogelijk meedeelt over opleidingen die interessant zijn voor KRATOS-adviseurs  kunt u zich inschrijven door een mail te versturen naar kratos@lv.vlaanderen.be. De overheid zal slechts in beperkte mate informeren over opleidingen en het betreft dus een niet-limitatieve opsomming. Voor algemene informatie over opleidingen en naschoolse vormingen kan u elders terecht op onze website.