Instandhoudingspremie Belgisch Trekpaard

Wat?

De Vlaamse overheid wenst het ras Belgisch Trekpaard in stand te houden. Voor elk Belgisch Trekpaard veulen dat in 2017 wordt ingeschreven in het stamboek dat vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard bijhoudt en voor elke Belgisch Trekpaard hengst, geboren in 2016 of 2015, die deelneemt aan een prijskamp of hengstenkeuring van deze vereniging wordt daarom een instandhoudingspremie uitbetaald.

Hoeveel?

De instandhoudingspremie bedraagt maximaal 140 euro voor hengsten die geboren zijn in 2016. Voor de hengsten geboren in 2015 is 200€ voorzien. De instandhoudingspremie voor de veulens bedraagt maximaal 175 euro per veulen. Wanneer er onvoldoende subsidie is voor de betaling van het maximale premiebedrag voor de veulens en de jaarling hengsten wordt het subsidietekort eerst in mindering gebracht van de premie voor de jaarling hengsten. Wanneer er daarna nog altijd onvoldoende subsidie beschikbaar is, zal het tekort gelijkmatig verdeeld onder de veulens.

Voor wie?

Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de fokker

  • gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest;

  • indien de fokker een landbouwer is, mag hij tijdens de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 niet meer dan 15.000 euro (vijftienduizend euro) de-minimissteun hebben ontvangen. Dit verklaart hij op eer via een formulier van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard. Steun die wordt toegekend op basis van de verzamelaanvraag is geen de-minimissteun en telt niet mee voor het vaststellen van het maximale steunbedrag van 15.000 euro.

  • bij sterfte van het veulen een kopie van het ophalingsbewijs van het destructiebedrijf en het EU-paardenpaspoort binnen acht werkdagen opsturen naar het secretariaat van vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Voorwaarden voor het veulen

  • geboren zijn in 2017;

  • bij de geboorte ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT);

  • het laatste op 31 januari 2018 beschikken over het door VFBT uitgereikt EU-paardenpaspoort.

Voorwaarden voor de jonge hengst

  • geboren zijn in 2015 of 2016;

  • ingeschreven zijn in de hoofdafdeling van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard;

  • de hengsten geboren in 2016 moeten in 2017 deelgenomen hebben aan een prijskamp die vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard organiseert;

  • de hengsten geboren in 2015 moeten in 2017 deelgenomen hebben aan de keuring voor toelating tot de voortplanting die de Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard organiseert.

Hoe en wanneer aanvragen?

De inschrijving in het stamboek geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een veulen. Wanneer het veulen geboren is vóór 1 september 2017 dient de fokker het identificatieattest en een DNA-staal het laatste op 31 oktober 2017 in zijn bij het secretariaat van VFBT. Wanneer het veulen geboren is na 31 augustus 2017 levert hij het identificatieattest en het DNA-staal het laatste op  31 december 2017 af bij het secretariaat . De deelname aan de prijskamp of keuring geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een jonge hengst.

De uitbetaling gebeurt door de vereniging Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Meer informatie

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard
Tel. 02 215 93 48 - 0478 29 87 54 (maandag van 18u tot 20u - woensdag van 10u tot 14u)
e-mail: info@trekpaard.be