Perceelsgebonden subsidies

luchtfoto percelenOp deze pagina vindt u alle informatie terug over subsidies die gekoppeld zijn aan de aangifte van percelen. Naast de basisbetaling en de vergroeningspremie die worden toegekend als directe steun, kan u ook steun aanvragen voor  pijler 2-maatregelen zoals de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de perceelsaangifte. Meer informatie vindt u op volgende pagina’s:

Steun voor investeringen en vestigingen

Naast de perceelsgebonden subsidies verleent het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steun aan de particuliere land- en tuinbouwer, verenigingen en coöperaties van land- en tuinbouwers. Daarnaast biedt ze ook steun bij niet-productieve investeringen, overname van kleine landbouwondernemingen en planten-/dierenziekten of besmettingen (vb fipronilcrisis).

Ook investeringen die specifiek zijn voor de biologische productie kunnen VLIF steun ontvangen.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst kan u zich wenden tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen