Perceelsgebonden subsidies

Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden over subsidies die gekoppeld zijn aan de aangifte van percelen. Naast de basisbetaling en de vergroeningspremie die worden toegekend als directe steun, kan u ook steun aanvragen voor maatregelen van pijler 2 zoals de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de perceelsaangifte. Meer informatie vindt u terug op volgende pagina’s:

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst kan u zich wenden tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen