Mechanische onkruidbestrijding maïs

Met een groter wordende bezorgdheid inzake het effect van gewasbeschermingsmiddelen op onze gezondheid en het milieu  groeit het bewustzijn binnen de landbouw dat de mechanische onkruidbestrijding een nieuwe kans verdient

Mechanische onkruidbestrijding is niets nieuws, immers voordat we konden beschikken over chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, was dit de enige mogelijkheid.

De praktische ervaring rond deze techniek is door de meeste onder ons niet meer echt gekend. De chemische gewasbescherming bestaat nu immers al twee generaties.

Het is belangrijk dat we deze techniek terug onder de knie te krijgen door te leren van diege-nen die het nog toegepast hebben of toepassen.

Mechanische onkruidbestrijding in maïs: hoe?

Ondertussen heeft de technische vooruitgang van de mechanische onkruidbestrijding opnieuw een nieuwe start genomen met verbeteringen aan de wiedeg, de schoffels worden verder ge-perfectioneerd, er worden vingereggen bij de schoffel aangebouwd.

Stap 1: Zaaivoorbereiding

Aanleg van een vals zaaibed

Het is belangrijk dat we op een vlakke, aangedrukte en onkruidvrije grond kunnen zaaien.

Hiervoor leggen we minstens een week voordien een "vals zaaibed" aan.

Op het moment dat zich voldoende witte draden ontwikkelen rijden we met de wiedeg door het perceel. De onkruiden die later zouden concurreren met de maïs zijn daarmee verwijderd. Bovendien is de grond hiermee goed vlak gelegd en kan hij nog wat bezakken.

Het zaaien

Omdat de wiedeg toch enige schade zal toebrengen aan de maïs, wordt aangeraden van iets dikker te zaaien. Meestal wordt 5% meer zaaizaad aangenomen

Dieper zaaien zorgt ook voor minder schade, maar vertraagt de opkomst.

Op zware gronden is het evenwel een pluspunt van iets dieper te zaaien. 

Stap 2: Vooropkomstbehandeling

Wiedeggen

Zolang de maïs nog niet boven staat, kan de wiedeg ingezet worden voor de onkruidbestrijding. De wiedeg wordt volvelds gebruikt aan hoge snelheid (10-15 km/h).

De tanden van de wiedeg mogen enigszins agressief ingesteld worden. 

Even wachten

Op het ogenblik dat de maïs boven komt, is het aangeraden om even uit het veld te blijven. De wiedeg zou immers de pas bovengekomen maïsplantjes kunnen onderstoppen. 

Stap 3: na-opkomst 

Wiedeggen

Eens het 3- tot 4-bladstadium bereikt is, kan de wiedeg terug ingezet worden. Er moet wel minder agressief gereden worden dan bij de vooropkomstbehandeling: de tanden worden meer slepend gezet en de rijsnelheid wordt rond de 6-8 km/h gehouden.

Foto mechanische onkruidbestrijding: van de wiedeg naar de schoffelmachine

Van de wiedeg naar de schoffelmachine

Als de maïs te groot wordt, wordt het wiedeggen moeilijk. Men kan de tanden in de rij wel omhoog zetten, maar op deze moment wordt het tijd om over te schakelen op de schoffel.

De schoffel kan de ruimte tussen de rijen onkruidvrij houden, maar in de rij moeten de onkruiden op een andere manier verwijderd worden.

Aanaardend schoffelen

Door de schoffels schuin te zetten kan een aanaardende werking verkregen worden zodat de onkruiden ondergestopt worden. Voor de maïsplant heeft deze aanaarding eveneens een positief effect. Om een goed aanaardend effect te bekomen is het aangeraden om een aanaarder te gebruiken.

De vingereg werkt in de rij

De schoffelmachine kan uitgebreid worden met een vingereg die in de rij onkruid verwijdert.

Per rij staan twee wielen met in elkaar hakende "vingers". De onkruiden worden door deze vingers gegrepen en als het ware uit de grond gerukt. Het gewas, dat verder ontwikkeld is, kan de uitgeoefende druk weerstaan.