Reserve

Betalingsrechten uit de Vlaamse Reserve

Ook in 2020 kunnen (jonge) starters éénmalig een aanvraag indienen om (bijkomende) betalingsrechten te verkrijgen uit de reserve. Dit kan een ophoging zijn van de bestaande laagwaardige rechten of de toekenning van nieuwe rechten voor subsidiabele hectaren waarvoor ze nog niet over betalingsrechten beschikken. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de verzamelaanvraag.

In de elektronische verzamelaanvraag vindt u onder ‘Premies’ een mogelijkheid om deze aanvraag aan te vinken. Deze mogelijkheid wordt alleen getoond als u mogelijks aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval zal u de mogelijkheid tot aanvraag niet te zien krijgen.

Welke de voorwaarden zijn voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Vlaamse reserve vindt u in volgende fiche:

Indien u als jonge starter in aanmerking komt voor de reserve is het mogelijk dat u ook aanspraak kunt maken op de betaling voor jonge landbouwers. Meer informatie over deze premie vindt u op de webpagina Premie jonge landbouwer.