Scholen

 Subsidies voor scholen:

  • Schoolmelk (nieuwe erkenningsaanvragen zijn niet langer mogelijk)
    Subsidies voor de verdeling van melk en bepaalde zuivelproducten in onderwijsinstellingen met als expliciet doel de consumptie van melk door jongeren te bevorderen.

  • Schoolfruit (nieuwe erkenningsaanvragen zijn niet langer mogelijk)
    Basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit.

  • Schoolfruit, -groenten en -melk (met ingang vanaf schooljaar 2017-2018)
    Basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit, -groenten en/of schoolmelk

groep kinderen met juf voor natuurbord