Scholen, groeperingen, vzw's & organisaties

 • Schoolfruit, -groenten en -melk
  Basisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit, -groenten en/of schoolmelk

 • Demonstratieprojecten duurzame landbouw
  Subsidies om nieuwe productiewijzen te demonstreren in de praktijk, waarbij land- en tuinbouwers nieuwe mogelijkheden kunnen leren kennen op het vlak van bedrijfsmanagement, duurzame praktijken en technieken.

 • Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen
  Projecten voor de oprichting en werking van operationele groepen, gericht op de crisis in de dierlijke sector en op de plantaardige sector. Het doel is innovatie in de land- en tuinbouwsector stimuleren om economische ontwikkelingen te realiseren, en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

 • Projecten relance 2021
  3 projectoproepen: ‘realisatie eiwitstrategie’, ‘hergebruik restwater’, en ‘samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’. In deze drie projectoproepen staan innoveren, samenwerken en delen van kennis centraal staan.

 • Installatieattest
  Opleidingen bij erkende centra voor starters in land- en tuinbouw, om het installatieattest te bekomen. Dit is nodig is om steun aan te vragen voor land- of tuinbouwbedrijven.

 • Vorming door erkende centra
  Diverse vormingsactiviteiten worden georganiseerd door erkende centra (cursussen, stages, studievergaderingen), die hiervoor een subsidie kunnen ontvangen.

groep kinderen met juf voor natuurbord