Oproep 2018

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 28 september 2018 met het aanvraagformulier projectaanvraag en de handleiding projectaanvraag.

Meer info

Els Lapage | Tel. 02 552 79 07 | els.lapage@lv.vlaanderen.be