Oproep 2019

Er werden 24 projecten ingediend voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project.

De volgende projecten werden geselecteerd:

Geselecteerde projecten Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)

Titel

Indiener

Partners

AWAIR- AfvalWAter voor Irrigatie

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

Aquafin, Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), 2 vollegrondsgroentetelers (Groentenhof Rudy Croket, Marc Van den Bosshe), 3 glasgroentetelers (Eco-Doc Bart Dockx, Pijl LV Jos en Wim Pijl, Stannuco Steven van Nuffelen), Belorta (Luc Peeters), POM Antwerpen (Stan Verdonck)

Waterketen

United Experts (DLV)

Labo Ecca, Vlaco, LIPA Family, Agrogas, 7 landbouwers (Jan Verbist, Dirk Bervoets, Tinneke Princen, Mark Huybregts, Louis Van den Borne, Dirk Van Ginhoven, Jef Daems), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Watercircle, Ugent, EcoChem

Zwerfstromen opsporen op melkveebedrijven

ILVO

Melkcontrolecentrum (MCC) Vlaanderen, Fedagrim, Prevent Agri, Fullwood, 5 melkveebedrijven (Sanders-Vrins LV, LV Van Der Schoot, Vloermans LV, Vercauteren-Rotthier, Stefaan & Steven Louf)

Biokoe gezond droog

Inagro

Campus Waes – Odisee (Jo Vicca), Ugent - Fac. Diergeneeskunde (prof. Sarne De Vliegher), Bioforum Vlaanderen (Biobedrijfsnetwerk Melkvee - Wim Moyaert), 4 melkveehouders (Jacob Devreese, Philip Sinnaeve, Wouter Claerbout)

BAVET: beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt

Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG)

ILVO Plant, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Inagro, 8 veldslatelers (Geert Timmerman, Patrick Vermeersch, Matthias Haghedooren, Bart Verhoest, Peter Goossens, Filip Verlae, Emiel de Vocht, Rink Visbeel), DCM, Koppert Machines, EM Agriton, Roam Technology, Simox, TACO (Liesbet Bruyneel)

De projecten zullen in de tweede helft van 2019 starten en duren maximaal 2 jaar. De uiterlijke einddatum is 30 november 2021.

Gedetailleerdere informatie over deze projecten vindt u via Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Meer info

Els Lapage | Tel. 02 552 79 07 | els.lapage@lv.vlaanderen.be