Oproep 2019

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart 2019 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 30.000 euro per project.

Er worden minstens twee projecten gesubsidieerd rond het thema ‘Gewapend tegen waterschaarste’. Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt worden. Een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water en geen water laten verloren gaan staan centraal in deze projecten. Het kan gaan over ‘slim’ technische oplossingen maar ook over organisatorische oplossingen zoals innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die wateraanbod en watervraag combineren. Deze oplossingen voor concrete vragen moeten ervoor zorgen dat landbouwers gewapend zijn tegen waterschaarste en/of wateroverlast.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 juli 2019 en ten laatste op 1 december 2019. De projecten lopen uiterlijk tot 30 november 2021.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden tot 31 maart 2019 met het aanvraagformulier projectaanvraag  en de handleiding projectaanvraag.

Meer info

Els Lapage | Tel. 02 552 79 07 | els.lapage@lv.vlaanderen.be