Contactgegevens

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 553 44 08
e-mail: zorgboerderijen@lv.vlaanderen.be

Voorzieningen

Eva Porrez, Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Ellipsgebouw - Koning Albert II-Laan 35, bus 30 - 1030 Brussel
e-mail: eva.porrez@vlaanderen.be

CLB's

Emilie Le Roi
Departement Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw -
Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel
Tel. 02 553 96 10
e-mail: emilie.leroi@ond.vlaanderen.be