Hoeveel?

Hoeveel bedraagt de subsidie?

In de subsidiereglementering wordt een subsidie van 20 euro per halve dag (of 40 euro per dag) per zorgvoorziener voorzien als de landbouwer of medewerker zelf instaan voor de zorg en activering van de zorgvrager.

Als de landbouwer alleen maar zijn bedrijfsinfrastructuur ter beschikking stelt (groepsopvang) dan bedraagt de subsidie 20 euro per halve dag (of 40 euro per dag) per groepsopvang.

Het maximaal subsidiebedrag per dag bedraagt 40 euro.