Modaliteiten

Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken moet de land- of tuinbouwer een overeenkomst afsluiten met een voorziening. Dit wordt de zorgboerderij-overeenkomst genoemd.

Op het e-loket moet de overeenkomst wegens praktische redenen alleen maar ingediend worden door de landbouwer en de voorziening. Indien gewenst, kunnen eventuele engagementen tussen de zorgvrager  en de land- of tuinbouwer of de voorziening als bijlage bij de overeenkomst opgeladen worden op het e-loket.

Deze subsidie is bestemd voor land- en tuinbouwers die aan volgende voorwaarden dienen te voldoen:

  • Een minimum bedrijfsomvang. Deze is uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat per bedrijfsleider en bedraagt ten minste 30.000 euro per bedrijfsleider afkomstig uit  land- en tuinbouwactiviteiten en uit land- en tuinbouwverbredingsactiviteiten op het land- en tuinbouwbedrijf. Hierbij mag de vermelde verbredingsactiviteiten maximaal 50% bedragen van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf.
  • De aanvrager haalt op jaarbasis minder dan 18.000 euro beroepsinkomen uit andere niet landbouw beroepsactiviteiten of activiteiten buiten de vennootschap.

De wetgeving voor het verlenen van subsidies voor zorgboerderij-activiteiten kan onder andere geconsulteerd worden in de geconsolideerde versie het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 en de geconsolideerde versie van het Ministerieel besluit van 20 december 2013.