Samenwerking met een voorziening

Er wordt enkel subsidie gegeven indien de voorziening waarmee de zorgboerderij-overeenkomst wordt afgesloten voldoet aan een van de volgende voorwaarden :

  • De voorziening is erkend door de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van organisaties die actief zijn op het vlak van medisch verantwoord sporten en kinderopvang;
  • De voorziening is een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand;
  • De voorziening is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Enkel jongeren die ten minste het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs aangevat hebben en van wie de begeleiding door de CLB's kadert in het remediëren van problematische afwezigheden kunnen zorgvrager zijn in het kader van de zorgboerderij-overeenkomst.

Indien de voorziening niet voldoet aan deze voorwaarden kan een aanvraag tot erkenning ingediend worden bij de adviescommissie zorgboerderijen.