Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2022

De indieningsperiode is van 11 april 2022 tot en met 31 mei 2022

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2022 bedraagt 3.000.000 euro, 

Deze oproep loopt gelijktijdig met de oproep Europees partnerschap voor innovatie (EIP).

Op deze pagina:

Steunaanvraag indienen 

 • Indienperiode: van 11 april 2022 tot en met 31 mei 2022.
 • Dien uw steunaanvraag in via het e-loket:
  • Dien uw nieuwe aanvraag op het e-loket in onder de tegel "Innovatiesteun" in het scherm "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)"
   • U bent landbouwer: u krijgt de tegel "Innovatiesteun" automatisch te zien in uw e-loket
   • U bent een "Groep van landbouwers": registreer eerst uw onderneming via de tegel "Registreer uw onderneming" en vink de tegel "VLIF-innovatiesteun" aan. Meer informatie vindt u bij Home > E-loket > Help e-loket.
   • Voor meer informatie over het e-loket, zie VLIF steunaanvraag indienen
  • Vul het ‘aanvraagformulier 2022’ (Opgelet: nieuwe versie 30/03/2022) in, sla deze op als PDF-bestand en laad deze op in jouw dossier op het e-loket.
  • Gebruik voor het invullen van het aanvraagformulier de handleiding.
  • Indien van toepassing, laad een samenwerkingsovereenkomst  op.

Maatregel kort samengevat

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Doel van de maatregel

Innovatie in de land- en tuinbouw stimuleren. Het VLIF ondersteunt landbouwbedrijven die aan innovatie doen.

Doelgroep

Bij het Departement Landbouw en Visserij geïdentificeerde landbouwers en groepen van landbouwers

Voorwaarden

 • U bent landbouwer en het landbouwbedrijf waar de investeringen gebeuren ligt in het Vlaamse Gewest,
  of
  u bent een groep van landbouwers (rechtspersoon),
   
 • U houdt een projectboekhouding bij.
 • U leeft alle wettelijke normen na voor de administratie van het innovatieproject.
 • U maakt een eindrapport op.
 • U mag pas met de investering starten ná kennisgeving van de selectie.
 • De geselecteerde subsidiabele investeringskosten bedragen minimaal €25.000.

Subsidiabele kosten

 • Innovatieve onroerende en roerende investeringen.
 • Software- en sturingsprogramma’s noodzakelijk voor deze investeringen.
 • Algemene kosten met het project verbonden zoals onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en resultaatsmeting (beperkt tot 20% van de totale projectkost).

Steunomvang en - plafond

 • 40% van de subsidiabele investeringskost.
 • De maximale subsidie bedraagt 200.000 euro voor landbouwers en 300.000 euro voor een groep van landbouwers

Mogelijke steunvorm

Kapitaalpremie

Steunaanvraag

 • U dient uw aanvraag in via: e-loket
 • Selectie op basis van de mate:
  • van innovatie;
  • van de economische, sociale of ecologische impact;
  •  van de uitvoerbaarheid van het project (concreet en realistisch);
  • waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of keten overschrijdend is.

Handleiding maatregel

In de ‘Handleiding Projectsteun voor innovaties in de landbouw - oproep 2022’ (Opgelet: nieuwe versie 01/04/2022) vindt u:

 • Een volledige en gedetailleerde uitleg van de maatregel;
 • De ontvankelijkheidsvoorwaarden;
 • Een toelichting bij het aanvraagformulier;
 • Een toelichting over de uitvoering, uitbetaling en opvolging van de innovatieprojecten.

Subsidiabele kosten

Wat wordt verstaan onder innovatieve investeringen?

 1. Investeringstypes die niet voorkomen in de VLIF-lijst van subsidiabele investeringen en ‘innovatief’ van aard zijn. Deze investeringstypes mogen zich in een (eind)fase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op het landbouwbedrijf.
 2. Investeringstypes die in algemene benaming wel voorkomen op de limitatieve lijst van subsidiabele investeringen maar die een innovatieve uitvoering betreffen. U moet dit  duidelijk in de projectaanvraag aantonen. Ook hier kan het gaan over een innovatieve uitvoering die zich in een (eind)fase van ontwikkeling bevindt en uitgetest wordt op het landbouwbedrijf.

Welke subsidie is mogelijk voor de investeringen die ook noodzakelijk zijn voor het project, maar geen innovatief karakter hebben?

Als de investeringen opgenomen zijn op de limitatieve lijst van de subsidiabele investeringen onder de reguliere VLIF-steun voor land- en tuinbouwbedrijven, kan hiervoor gelijktijdig een steunaanvraag ingediend worden.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan innovaties in de landbouw is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit van de oproep 2022. 

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 39 | VLIF-innovatie@lv.vlaanderen.be