VLIF-waarborgregeling bij uitzonderlijke gebeurtenissen

  • Tijdelijke VLIF-waarborgregeling Covid19
    Via ministerieel besluit is de maatregel tijdelijk geactiveerd in het kader van de uitbraak van Covid19. Tot en met 30 september 2020 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen.