SYMPOSIUM: Belgian scientific plant health symposium: Protecting plants, protecting life

Datum: 
15/10/2020

Programma

Belgian scientific plant health symposium: Protecting plants, protecting life - 15/10/2020
uur onderwerp
8:30 Welkom – koffie (virtueel)
9:00 Welkom - Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu (FOD VVVL)
9:10 Inleiding - Federale en/of regionale minister(s) van Landbouw
9:20 Internationaal Jaar van de Plantengezondheid: doelstellingen en activiteiten in België - FOD VVVL
9:35 Cartografie van het plantengezondheidsonderzoek in België - Bevoegde federale en regionale overheden
9:50 Inleiding tot de wetenschappelijke presentaties: kader van SDGs van de Verenigde Naties - FOD VVVL
10:00 Plantengezondheidsonderzoek in het kader van de voedselzekerheid en de armoedebestrijding
  • SDG 1 “Geen armoede”
  • SDG 2 “Geen honger
10:30 Vragen – antwoorden
10:35 Pauze
10:50

Plantengezondheidsonderzoek in het kader van een veilige en efficiënte handel

  • SDG 8 “Waardig werk en economische groei”
  • SDG 17 “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”
11:20 Vragen – antwoorden
11:25 Plantengezondheidsonderzoek in het kader van de bioveiligheid en de milieubescherming
  • SDG 13 “Klimaatactie”
  • SDG 15 “Leven op het land”
11:55 Vragen – antwoorden
12:00 Discussie - Moderatie door FOD VVVL
12:15 Einde

Waar 

Auditorium BEL – Tour & Taxis | Havenlaan 86c/3002 | 1000 Brussel

Of online, afhankelijk van de gezondheidssituatie.

Inschrijving

Meer informatie zal volgen

In het kader van INTERNATIONAL YEAR OF PLANT HEALTH 2020

International Year of Plant Health 2020

In samenwerking met: FOD Volksgezondheid: Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), Leefmilieu Brussel.brussels.be en Wallonie Agriculture SPW.