Langetermijnplan kabeljauw

Informatie betreffende de praktische modaliteiten in België

Informatieverstrekking voorzien in Verordening(EG) 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening(EG) 423/2004.

Contactgegevens (Art.19)

Logboeken en aanlandingsverklaringen moeten op volgend adres worden binnengebracht:

Dienst Zeevisserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101
8200 Brugge
Tel. 050 24 83 40

Op de veilvloer van de visafslagen is er een opgavebus beschikbaar waar de betrokken documenten kunnen ingediend worden.

Lijst van de aangewezen havens (Art.25)

De havens van Oostende en Zeebrugge werden aangewezen volgens het ministerieel besluit van 22.12.2010.

Notificatie bij aanlanding kan gebeuren op volgende nummers:

  • Fax +32 59/51 45 57
  • Tel. +32 59/51 29 94 (antwoordapparaat)

Lijst van vaartuigen met een speciaal visdocument [art. 14 (4) ]

Lijst van vaartuigen met een speciaal visdocument