Praktische informatie over steunaanvragen nieuw programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Achtergrond programma EFMZVA 2021 - 2027

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie.

De financiële middelen uit het EFMZVA die onder gedeeld beheer vallen, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de Gemeenschappelijke Bepalingen Verordening (Verordening (EU) 2021/1060). Het is aan de lidstaat om één enkel ‘Programma’ op te stellen waarmee het uitvoering geeft aan de Europese prioriteiten uit het EFMZVA. Hierbij houdt de lidstaat rekening met regionale en/of lokale uitdagingen.

Ook België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden.