Niet-beroepsvisserij

Meeuw met uitgeslagen vleugelsDe naam van het beleidsdomein "Landbouw en Visserij" geeft vaak de indruk dat we ook instaan voor alle vormen van (recreatieve) sportvisserij. We zijn echter enkel bevoegd voor de zeevisserij, terwijl de riviervisserij de bevoegdheid is van het Agentschap Natuur en Bos. Toch willen we de recreatieve visser even op de juiste weg helpen welke regels gelden.

 • Sportvisserij op zee met gesleept tuig
  Voor de visserij uitgevoerd vanaf vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning gelden specifieke bepalingen.

 • Zeehengelen
  Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder bepaalde beperkingen.

 • Strandvisserij
  Welke zijn de regels voor de strandvisserij?

 • Minimum aanvoerlengtes recreatieve zeevisserij
  Bij de recreatieve sportvisserij op zee moeten de minimummaat (aanvoerlengte van vis) en een aantal regels gerespecteerd worden.

 • Visverlof
  Wie wil vissen in de openbare wateren in het Vlaamse Gewest moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. Dit kan u verkrijgen in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest.

 • Openbare visserij
  Meer informatie over vissen in Vlaamse openbare wateren; visserijregelgeving, viswaters, visrechten, vissoorten, visstandbeheer,...

Sportvisserij op zee

Verschillende reglementen en wetteksten - zowel Europese verordeningen, als nationale reglementen (wetten, K.B. en M.B.'s) en gemeentelijke politiereglementen - houden beperkingen in, die voor een leek soms moeilijk terug te vinden zijn of zelfs schijnbare tegenstrijdigheden inhouden en dikwijls interpretatieproblemen kunnen opleveren.

Onder de noemer "sportvisserij op zee" vallen verschillende soorten activiteiten die men uiteraard uit elkaar dient te houden.