Openbare visserij en visverlof

Openbare visserij

De openbare visserij betreft de visserij in de Vlaamse openbare wateren, dus met uitzondering van de visserij op zee. Het Agentschap Natuur en Bos verzorgt het goede verloop van deze activiteiten.

Heeft u een vraag over de openbare visserij? Wil u meer informatie over visserijregelgeving, viswaters, visrechten, vissoorten en visstandbeheer?

Neem dan contact op met de visserijcommissie in uw provincie: het infoloket over de openbare visserij.

Wanneer u vaststelt dat personen illegaal vissen, kan u terecht bij de natuurinspectie van uw provincie.

Meer informatie over openbare visserij (wetgeving, hengelkaarten ...) vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos

Waar kan ik een visverlof krijgen?

Wie wil vissen in de openbare wateren in Vlaanderen moet in het bezit zijn van een geldig visverlof.
Meer informatie over het aanvragen van een visverlof vindt u op https://www.natuurenbos.be/visverlof/.