Sportvisserij met gesleept tuig

Wat zijn de regels voor de sportvisserij op zee met gesleept tuig?

Voor de sportvisserij op zee met gesleept tuig (de visserij uitgevoerd vanaf vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning) gelden volgende bepalingen:

  • enkel vissen op niet-quotasoorten (in de praktijk garnaalvisserij);
  • enkel vissen binnen de driemijlszone;
  • verboden tussen 22:00 en 05:00 uur;
  • commercialisering van de vangsten is verboden;
  • technische beperkingen:
    • enkel met bordennetten met een bovenpees van maximaal 4,5 meter en/of met de boomkor met een korrestok van maximaal 3 meter (dit type vistuig is enkel toegelaten voor schepen kleiner dan 8 meter lengte over alles);
    • gebruik van een zeeflap het jaarrond met boordnetten.

Deze bepalingen zijn vervat in het BVR van 9 september 2016 en het MB van 19 december 2018.