Zeehengelen

Wat zijn de regels voor het zeehengelen?

Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder volgende beperkingen:

  • geen ander type vistuig mag aan boord zijn tijdens deze visreizen;
  • nachtelijk vissen en commercialisering zijn verboden;
  • indien het quotum voor een bepaalde vissoort volledig opgenomen is, dan wordt de visserij op die soort in dat gebied gesloten verklaard voor alle vissers (sportvissers incluis);
  • Van 1 januari 2022 tot 28 februari 2022 en van 1 december tot 31 december 2022 is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.
  • Europees werd voor de recreatieve visserij (inclusief de kantvisserij) op zeebaars bepaald dat er in de periode 1 januari tot 28 februari 2022 en van 1 december tot 31 december 2022 enkel catch en release mag plaatsvinden. Van 1 maart tot en met 30 november 2022 mogen recreatieve vissers twee exemplaren van zeebaars per persoon en per dag bijhouden. De MCRS bedraagt 42 cm.