Zeehengelen

Wat zijn de regels voor het zeehengelen?

Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder volgende beperkingen:

  • geen ander type vistuig mag aan boord zijn tijdens deze visreizen;
  • nachtelijk vissen en commercialisering zijn verboden;
  • indien het quotum voor een bepaalde vissoort volledig opgenomen is, dan wordt de visserij op die soort in dat gebied gesloten verklaard voor alle vissers (sportvissers incluis);
  • sinds 2003 mag er, als tijdelijke maatregel, maximaal 15 kg kabeljauw per dag en per visser aangevoerd worden;
  • Europa neemt jaarlijks beheersmaatregelen voor de zeebaars die ook voor de sportvisserij van belang zijn.