Recreatieve visserij op zee

Voor de visserij met een gesleept tuig op zee, uitgevoerd vanaf vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning, gelden specifieke bepalingen.

Het (niet-geautomatiseerd) zeehengelen (vanuit een vaartuig) is in principe vrij onder bepaalde beperkingen.

Is in principe vrij, maar kan bijkomend door de kustgemeenten geregeld worden.

Bij de recreatieve sportvisserij op zee moeten de minimummaat (aanvoerlengte van vis) en een aantal regels gerespecteerd worden.