EVF: Europees Visserijfonds (tot 2015)

Het Europees Visserijfonds (EVF) verleende steun in toepassing van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006. In dit kader werd het Operationeel Programma in uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische visserijsector 2007-2013 ’Investeren in duurzame visserij’ op 11/11/2008, goedgekeurd.

De steun van het EVF had betrekking op kapitaalpremies voor een structuurverbetering in de visserij- en aquacultuursector, in het bijzonder gericht op duurzaamheid, die werden toegekend voor zowel de productie (rederijen en aquacultuurbedrijven), de commercialisering (verwerking en groothandel), de havenuitrusting als voor de generieke promotie.

In de periode 2007-2013 konden ook subsidies worden toegekend voor een eerste installatie van jonge vissers als reder. Ook allerlei andere ondersteunende projecten van algemeen belang kwamen binnen dit programma in aanmerking voor steun.

Voor de rederijen en aquacultuurbedrijven liep de EVF-steun parallel met de FIVA-steun, die hier een voorwaarde uitmaakte. FIVA-steun werd alleen toegekend als het EFMZV ook steun toekende voor hetzelfde project.

De kapitaalpremie werd toegekend op basis van de uitgaven of investeringsbedragen die in aanmerking kwamen. Na factuurcontrole werd de steun in functie van de uitgevoerde investeringen in één of meerdere schijven aan de begunstigden uitbetaald.

Eindverslag: Communautaire bijstand uit het Europees VisserijFonds in België (EVF)

Steunbedragen

Publicatie van de steunbedragen toegekend aan begunstigden uit hoofde van de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector en afkomstig uit het Europees Visserijfonds (EVF) (in uitvoering van artikel 31, d) van de verordening van de Commissie nr.498/207 van 26/03/2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees Visserijfonds).

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be