FIVA: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector

Op deze pagina

Het FIVA is het financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector dat voorziet in start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten, net als het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat doet voor de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het FIVA regelt ook steun voor verwante activiteiten zoals het onderzoek in visserij en aquacultuur, visveilingen, visverwerking en commercialisatie van vis. 

De FIVA steun wordt toegekend op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen en van het Ministerieel Besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen.

Steunvorm

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Algemene voorwaarden voor start- en investeringssteun in visserij en aquacultuur

De steunregeling is bestemd voor professionele bedrijven gericht op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot de commercialisatie van de eigen vangsten of zelfgekweekte producten. De Vlaamse overheid verkiest hierbij een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen boven loutere kapitaalsvennootschappen.

Zie Aanvragen FIVA en EFMZV, algemene voorwaarden voor start- en investeringssteun.  

Contactgegevens

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 | guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be