Toelichting van enkele instandhoudingsmaatregelen

Om de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid met betrekking tot de instandhouding en duurzame exploitatie van biologische rijkdommen van de zee te realiseren, stelt de Unie verschillende soorten instandhoudingsmaatregelen vast. Het gaat onder meer over :