Visserijbeleid

Europees visserijbeleid 

Website van de Europese Commissie - Visserij (nieuw venster): de site van het directoraat-generaal Visserij van de Europese Commissie en van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), agenda van de raad, officiële verslagen, ...

Vlaams visserijbeleid

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in verduurzaming van de visserijsector. Hiermee wil Vlaanderen de trend verderzetten van een brongerichte aanpak met meer selectiviteit.

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be