Visserijbeleid

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 

De website van de Europese Commissie - Visserij biedt meer informatie omrent de werking van het directoraat-generaal Visserij van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, nieuws en evenementen, officiële verslagen en cijfers, …

Vlaams visserijbeleid

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in verduurzaming van de visserijsector. Door een doelbewust Vlaams visserijbeleid wil Vlaanderen deze trend verderzetten via een brongerichte aanpak met meer selectiviteit.

Vissen in Noorse wateren

Het visgebied IVa en een gedeeltje van IVb bevinden zich in de Noorse wateren. Het betreft een gebied dat behoort tot de Noorse Exclusieve Economische zone en gesitueerd is ten Noorden van de Noordzee. De Belgische vissers hebben hier historische vangstrechten en sinds 1 november 2020 is het opnieuw mogelijk om deze historische visserijactiviteiten te hernemen.

Om uw visreis optimaal voor te bereiden, stelt de Dienst Visserij informatie beschikbaar over het Noors visserijbeleid.

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge (wegbeschrijving)
Tel. 050 24 83 40 |  zeevisserij@lv.vlaanderen.be