Hoe verder het certificaat laten valideren?

Wanneer het certificaat is ingevuld, te weten secties 2, 3, 5, 8 en 10 (en aanhangsel I) moet dit op de dienst Visserij worden binnengebracht of overgemaakt.

Dit kan elektronisch op IUU@lv.vlaanderen.be, of met de post naar het Departement Landbouw en Visserij, Koning Albert I-laan 1.2 bus 101, 8200 Brugge.

Het elektronisch formulier zal dan aangevuld worden met een enig nummer met het formaat BE-DVZ-YYYYMMDD-volgnummer (sectie 1), met handtekening en stempel (sectie 9) en zal elektronisch worden ondertekend en per mail terug overgemaakt.

Bij aanvraag met de fax of over de post krijgt u het formulier in harde kopie toegestuurd (gelieve een retour enveloppe met adres bij de zending te willen voegen).

Het geprint formulier wordt u in drie exemplaren bezorgd: één origineel (dat de zending dient te vergezellen), één kopie voor de exporteur en één kopie voor de importeur bij de wederinvoer nadien.