Toegang tot Britse wateren voor Belgische vissersvaartuigen

Vismachtigingen (fishing autorisations)

Vismachtigingen Britse exclusief economische zone

Sinds 01/01/2021 heeft u een specifieke vismachtiging nodig om te mogen vissen in de exclusief economische zone van de Britse wateren. Deze vismachtiging wordt via de dienst Visserij en de Europese Commissie aangevraagd bij de Britse overheid. Vismachtigingen worden gepubliceerd op de website van de Britse Overheid. In de eerste drie weken wordt met een voorlopige vismachtiging, te raadplegen op de website, gewerkt. Sinds 21 januari hebben de Belgische vissersvaartuigen hun volledige vismachtiging voor de exclusief economische zone ontvangen. 

Indien uw vaartuig niet over een tijdelijke of volledige vismachtiging beschikt, heeft het geen autorisatie om in de Britse wateren actief te zijn. Aan een dergelijke vismachtiging is regelgeving verbonden, die terug te vinden is op de website van de Britse overheid. In de toekomst zal onmiddellijk met volledige vismachtigingen worden gewerkt en wordt het systeem van tijdelijke vismachtigingen verlaten. Indien u bij de dienst Visserij een nieuwe of een aanpassing van een bestaande visvergunning vraagt, zal onmiddellijk een vismachtiging voor de Britse exclusief economische zone worden aangevraagd. 

Vismachtigingen Britse territoriale wateren

Binnen het Brexit-akkoord is bepaald dat voor ‘gekwalificeerde vaartuigen’ een vismachtiging voor de 6- tot 12-mijlszone, de Britse territoriale wateren, wordt uitgereikt. Gekwalificeerde vaartuigen zijn die vaartuigen, of hun onmiddellijke opvolger, die een historische aanwezigheid in de 12-mijls zone kunnen aantonen gedurende 4 jaar tussen 2012-2016.

Technische Maatregelen

Op dit ogenblik zijn er geen specifieke technische maatregelen binnen de Britse wateren. In de toekomst kan dit wel worden opgelegd.

Het is wel zo dat de maatregelen die opgelegd worden aan EU vaartuigen niet verschillen van de maatregelen die opgelegd worden aan Britse vaartuigen en vice versa.