Vissen in Noorse wateren

Op deze pagina:

Toelichting

Vanaf 1 november 2020 is het opnieuw mogelijk om te gaan vissen in de Noorse wateren ten zuiden van 62° noorderbreedte. Het Noors visserijbeleid is vrij gelijkaardig aan het Europees visserijbeleid, maar verschilt op een aantal punten.

De belangrijkste aandachtspunten van het Noorse visserijbeleid voor de reders van de demersale visserij die ten zuiden van 62°N in de Noorse Economische Exclusieve Zone wensen te gaan vissen werden weergegeven in een handleiding:

Handleiding aandachtspunten bij het Noors Visserijbeleid

De reder kan de meest relevante Noorse wet- en regelgevingen, samen met de coördinaten van de visgebieden waarvoor technische maatregelen gelden ter bescherming van ondermaatse vissoorten (voorzorgs-, sluitings- en herstelgebieden) terugvinden onder Noors visserijbeleid. De reder wordt op de hoogte gehouden van actuele informatie via “Nieuws visserij”.
Om toegang te krijgen tot de Noorse wateren ten zuiden van 62°N voor demersale visserij is het voor een vaartuig met een brutotonnage groter dan 200 GT verplicht om over een licentie te beschikken en deze aan boord te houden. De Dienst Visserij beschikt over een lijst met reders die toelating hebben om te gaan vissen in de Noorse zone.  Voor vaartuigen met een brutotonnage kleiner of gelijk aan 200 GT is er geen licentie vereist, maar volstaat het om de Noorse autoriteiten te verwittigen voor u aan uw  visreis begint. Indien u hiervoor in aanmerking komt, neemt u best contact op met de Dienst Visserij.

Noors visserijbeleid

Visserijakkoord Noorwegen- Europa

Noorwegen heeft een eigen visserijbeleid dat onder de bevoegdheid valt van het Noors Directoraat voor Visserij. Een deel van de visbestanden in de Noorse wateren worden gezamenlijk beheerd door de Europese Unie en Noorwegen (“Noordelijke overeenkomsten”).

Tot en met 2020 werden er jaarlijks bilaterale akkoorden afgesloten om de quotaverdeling voor dat komend jaar te bepalen. De onderhandelingen vonden telkens in december van het voorgaande jaar plaats. Vanaf 2021 zijn er naast bilaterale akkoorden tussen Noorwegen en Europese Commissie, ook trilaterale akkoorden waarbij Verenigd Koninkrijk bij betrokken is. 

Tijdens de trilaterale akkoorden worden er afspraken gemaakt rond de verdeling van quota voor gezamenlijk beheerde bestanden (kabeljauw, pladijs, wijting, zwarte koolvis, haring en schelvis) in de Noordzee. In parallel worden er ook bilaterale akkoorden tussen de Europese Commissie en Noorwegen afgesloten waarin afspraken worden gemaakt rond quotaruilen, toegang tot elkaars wateren en andere zaken (controle en handhaving, VMS en elektronisch logboek en licenties). Op 1 januari 2022 werd er een zowel trilateraal als bilateraal akkoord met Noorwegen gesloten, waardoor sinds die dag de Noorse zone terug open is voor geautoriseerde Europese vaartuigen en omgekeerd.

Noorse wet- en regelgeving

Het Noors directoraat voor Visserij verplicht elke reder van een buitenlandse vaartuig om de relevante wetgeving aan boord van het vaartuig te hebben. 

Via onderstaande linken kunnen de relevantste Noorse wetgevingen na automatisch vertalen worden geraadpleegd en afgedrukt: 

Van de schippers wordt verwacht dat ze deze regelgeving kennen voor ze in de Noorse wateren beginnen te vissen, en dat ze deze regelgeving correct toepassen. 

De dienst zeevisserij heeft de belangrijkse Noorse wetgeving vertaald en gebundeld in één document. U kunt hieronder de pdf-document terugvinden die u aan boord kunt houden tijdens het vissen in de Noorse wateren.

Belangrijkste Noorse wetgeving voor aan boord met bijhorende vertaling

Technische maatregelen ter bescherming van ondermaatse vissoorten

In de Noorse wateren zijn er verschillende gebieden waarvan de toegang onderworpen is aan bepaalde regels of verboden is,  dit ter bescherming van ondermaatse vissen of kwetsbare vissoorten. Deze visgebieden worden steeds voor een bepaalde periode ingesteld, waardoor u best altijd de website van het Noors Directoraat voor Visserij raadpleegt voor u gaat vissen in de Noorse zone:

  • Voorzorgsgebieden (“Precautionary area’s): Dit zijn gebieden waar het niet verboden is om te vissen, maar waar het vaartuig een testsleep moet aanvragen en inspanningen moet leveren om selectiever te vissen zodat vangst van ondermaatse vis beperkt blijft.
  • Sluitingsgebieden (“Real-time closures”): Deze gebieden worden voor een beperkte tijd (gemiddeld 2 weken) gesloten voor alle vistuigen, met uitzondering van pelagische - , garnalen- en conventionele (netten en potten) visserij.
  • Herstelgebieden kabeljauw: Deze gebieden worden voor een bepaalde periode in 2022 gesloten om de voortplantingsgebieden van kabeljauw te beschermen. 
Coördinaten herstelgebieden kabeljauw 2022
Gebied Coördinaten Periode
Stanhope ground

1. N 60° 10'–Ø 01° 45'

2. N 60° 10°–Ø02° 00'

3. N 60° 25'– Ø01° 45'

4. N 60° 25'–Ø02° 00

1 januari - 30 april (enkel gedeelte in Noorse EEZ)
Coral Edge

1. N58°51.70' – Ø003° 26.70'

2. N58°40.66' – Ø003° 34.60'

3. N58°24,00' – Ø003° 12,40'

4. N58°24,00' – Ø002° 55,00'

5. N58°35.65'-Ø002°56.30' 

1 janauri - 28 februari
Egersundbanken

1. N58°07.40' – Ø004° 33.00'

2. N57°53.00' – Ø005° 12.00'

3. N57°40,00' – Ø005° 10,09'

4. N57°57,90' – Ø004° 31,09'

1 januari - 31 maart en
1 juli - 31 december

(10 x 25 nautische mijl)

Vestbanken

1. N57°15.00' – Ø005° 01.00'

2. N56°56.00' – Ø005° 00.00'

3. N56°56,00' – Ø006° 20,00'

4. N57°15,00' – Ø006° 20,00'

1 februari - 15 maart (18x40 nautische mijl)
Revet

1. N57°28.43' – Ø008° 05.66'

2. N57°27.44' – Ø008° 07.20'

3. N57°51,77' – Ø009° 26,33'

4. N57°52,88' – Ø009° 25,00'

1 februari - 15 maart (enkel gedeelte in Noorse EEZ)
Midtbanken

1. N57°30,00' - Ø006° 24,00'

2. N57°08.95' - Ø006°51.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

3. N57°17.94' - Ø007°20.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

4. N57° 27,00' – Ø007°20,00'

5. N57° 26,60' – Ø006°49,00'

1 juli - 31 december
Lille Fiskebank

1. N57°15.00' - Ø005°00.00'

2. N56°50,00' - Ø005°00,00'

3. N56°50.00' - Ø005°48.25' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

4. N56°59.73' - Ø006°20.00' (Middenlijn tussen Noorwegen en Denemarken)

5. N57°15.00' - Ø006°20.00' (Dan rechte lijn naar positie 1)

1 juli - 31 december

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 83 40 | zeevisserij@lv.vlaanderen.be