Groenten & fruit

Op deze pagina vindt u de producentenprijzen van de belangrijkste producten, alsook relevante marktinformatie (productiecijfers, handel, slachtgegevens,...). Onderaan vindt u ook een link naar de marktinformatie die de Europese Commissie op haar website publiceert met betrekking tot deze sector.

Marktprijzen groenten en fruit

Afkortingenlijst bij prijsinformatie VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties):

  • ST: stuk
  • KG: kilogram
  • BU: bussel
  • vg: volle grond
  • se: serre

Nationale stockgegevens hardfruit

Hieronder vindt u gegevens over de stockafbouw van hardfruit. De beginvoorraad wordt elk jaar bepaald op 1 november en maandelijks afgebouwd volgens een model opgemaakt door VBT.

Marktinfo groenten en fruit

Verslagen beheerscomité groenten en fruit
Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.

EU fruit and vegetable Dashboards (externe website, nieuw venster)
De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de groenten- en fruitsector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Deborah Martens, Sectorexpert
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 0471 22 11 63 - Fax 02 552 78 71

E-mail: deborah.martens@lv.vlaanderen.be


Toegankelijkheid dashboards

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. De grafieken en andere visuele informatie zijn gebaseerd op data die u kan terugvinden in de Excel-bestanden met de prijzen.

Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact opnemen met de persoon vermeld op deze webpagina.


Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.