Suiker

Marktinfo suikersector

Prijzen van witte suiker (website Landbouwcijfers)

EU Sugar Market Observatory (externe website, nieuw venster)
De Europese Commissie stelt een tool ter beschikking waarop belanghebbenden allerlei nuttige informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de suikersector. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de betrokken sectorcoördinator:

Jan Hostens, sectorexpert
Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
GSM 0486 74 94 67
E-mail: jan.hostens@lv.vlaanderen.be


Disclaimer marktinformatie

De informatie weergegeven op deze website, evenals de documenten die ter beschikking worden gesteld, zijn van louter informatieve en indicatieve aard. De interne verslagen van de beheercomités en de expertenwerkgroepen vervangen de officiële verslagen van de Europese instellingen niet en worden louter ter info meegedeeld. Er kunnen dan ook geen rechten uit worden afgeleid.

Zowel voor het raadplegen van de informatie en de verslagen op deze website, als voor het raadplegen van de officiële verslagen op de website van de Europese Commissie, wordt geacht dat er kennis is genomen van de voorwaarden opgenomen in de algemene disclaimer en dat deze zonder enig voorbehoud werden aanvaard.