Afvalwaterproblematiek op melkveebedrijven (versie 2008)

Duurzaam omgaan met water is een belangrijk maatschappelijk gegeven. Het duurzaam omgaan met water omvat verschillende facetten. Verschillende van deze aspecten komen in andere brochures aan bod. Deze brochure behandelt het deelaspect: hoe omgaan met lozen en zuiveren van het afvalwater op een melkveebedrijf.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen: Afvalwaterproblematiek op melkveebedrijven (2008)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be