De ingestrooide melkveestal (versie 2006)

Hoewel het aantal types melkveestallen vrij beperkt is en de klassieke ligboxenstal het meest vertegenwoordigd is, is de ingestrooide stal zonder ligboxen nog niet afgeschreven. De keuze voor een ingestrooide stal heeft even wel nog jarenlange gevolgen op het vlak van de kostenstructuur van een melkveebedrijf, de aard en de hoeveelheid van de arbeidsbehoefte, het welzijn en de gezondheidstoestand van de koeien en het mestbeheer. Het is bovendien een staltype waarvan, meer nog dan bij een ligboxenstal, het succesvol functioneren in grote mate afhangt van de managementvaardigheden van de melkveehouder. Het is een staltype dat zeker niet voor alle melkveehouders geschikt is.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Tom Van den Bogaert
Tel. 09 276 28 55 | Gsm 0499 86 50 02
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be 

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be