Het vervangingsbeleid bij melkvee en zijn economische impact (versie 2008)

In de gespecialiseerde melkveehouderij worden grote bedrijfsverschillen vastgesteld inzake het inkomen per liter geproduceerde melk. Ook het vervangingsbeleid speelt hierin een rol. De waardevermindering tussen een volle vaars die wordt ingeschakeld en een afgedankte melkkoe zorgt immers voor een aanzienlijk inkomensverlies. Bovendien moet bij een hoog vervangingspercentage van de koeien ook veel vrouwelijk jongvee opgefokt worden wat een bijkomende kost betekent.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be