Huidmadenziekte (Myiasis) bij schapen - Resultaten van een enquête (aangepast 2006)

De schapenhouderij in Vlaanderen mag dan al, vergeleken met de rundvee- en varkenssector, een kleine sector zijn met vooral veel hobby-kwekers en relatief weinig professionele schapenhouders, elke bewuste schapenhouder wenst dat zijn dieren in goede gezondheid verkeren en dat hun welzijn optimaal verzekerd is. Uit contacten met de schapenhouderij blijkt dat het probleem van myiasis - huidmadenziekte bij schapen de laatste jaren toeneemt. Myiasis veroorzaakt niet alleen directe economische schade maar ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn vraagt het onze aandacht.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Hanne Geenen: Tel. 011 74 26 83 -
hanne.geenen@lv.vlaanderen.be