Schapenhouderij - Vakkundig 1

De schapenhouderij is in Vlaanderen een vrij kleine, kleinschalige en eerder marginale sector. Er zijn drie hoofdvormen van schapenhouderij: de hobbykweek (de schapen die gehouden worden als zogenaamde gazonmaaiers), de schapenhouderij als nevenactiviteit en de schapenhouderij als hoofdactiviteit. De brochure helpt de professionele schapenhouder bij het uitbouwen van een goed management op zijn bedrijf, waardoor hij de rendabiliteit kan verbeteren. De volgende thema’s komen aan bod: statistische informatie, rassen en kruisingen, selectie, fokprogramma’s, vergunningen en mestdecreet, de biologische schapenhouderij.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Jan Eskens: Tel. 011 74 26 97 -
jan.eskens@lv.vlaanderen.be