Evolutie van de indelingsmethode van varkenskarkassen (aangepast 2004)

De indeling van de geslachte varkens kent reeds een lange geschiedenis die samenvalt met de ontwikkeling van de varkenshouderij, meer bepaald de evolutie naar een mager varken met veel vlees en een goede conformatie, met de zich in de loop der jaren gewijzigde wensen van de consument (figuur 1), met de steeds belangrijker wordende interne markt van de Europese Unie en met de evoluerende technologie. Elk van deze elementen zullen aan bod komen en bondig toegelicht worden.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be