Het nut van kennis van karkasclassificatieresultaten voor de varkenshouder (aangepast 2004)

Bij de bespreking van het nut dat de varkenshouder kan halen uit de kennis van de classificatiegegevens van zijn geslachte vleesvarkens komen begrippen voor over de waardering van slachtkwaliteit in de fokwaardeschatting. Ik vond het derhalve wenselijk in de brochure die handelt over het nut van kennis van karkasclassificatiegegevens ook de evolutie van de waardering van de slachtkwaliteit van varkens in het selectiemesterij-onderzoek te bespreken.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be