Kraamstalmanagement

Kraamstalmanagement, in functie van vitale biggen en rendement

Een goed kraamstalmanagement is in hoge mate bepalend voor het rendement van een zeugenbedrijf. Zowel uitval, productiviteit, bigvitaliteit, welzijn van zeugen en biggen, biestproductie als andere kenmerken van de zeugentak worden mede bepaald door de kraamstalomgeving en het management. In 2016 organiseerde het Praktijkcentrum Varkens al een driedaagse cursus rond dit thema. Het programma van deze cursus is nog steeds beschikbaar via www.varkensloket.be > biggen > bedrijfsmanagement > kraamstalmanagement. De nieuwe digitale brochure is grotendeels (maar niet uitsluitend) gebaseerd op de verschillende bijdragen. In hoofdstuk 1 worden de principes van het groepsgewijs management besproken. De toepassing van alternerende speendagen wordt aangehaald als instrument om de speenleeftijd voldoende hoog te houden. Hoofdstuk 2 behandelt kraamhokken en afdelingen. Er wordt vooruitgeblikt op de ontwikkeling van de vrijloopkraamhokken als alternatief voor de klassieke kraamhokken met kooien. In hoofdstuk 3 wordt bioveiligheid in de kraamstal behandeld. Hoofdstuk 4 betreft identificatie van biggen en registratie van kraamstalparameters. De ontwikkeling van elektronische oormerken is veelbelovend op dat vlak. Hoofdstuk 5 beschrijft het selecteren en vervangen van zeugen. Het werpproces en de rol van de zeugenhouder op het vlak van assistentie en inductie worden besproken in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt de voeding van de zeug tijdens de kraamperiode kort besproken. Hoofdstukken 8 en 9 gaan dieper in op de voeding van de biggen: in de eerste plaats biest (hoofdstuk 8) en daarna melk plus bijvoeding (hoofdstuk 9).

Download de brochure 'Kraamstalmanagement' via het bestelloket van de Vlaamse overheid

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be